LeaF


LeaF- Learning about forests, program internațional.

SCOPUL PROGRAMULUI

  • Mobilizarea dascălilor să desfăşoare lecţii în pădure (sau ȋn parc).
  • Conştientizarea elevilor despre îndatoririle pe care le au faţă de natură şi societate, în contextul dezvoltării durabile.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Programul încurajează dascălii şi elevii:

  • Să experimenteze starea de a fi în pădure.
  • Să coreleze lecţiile realizate în pădure cu cerinţele curriculum-ului şcolar.
  • Înţelegând pădurea din această experienţă, să simtă recunoştinţă şi respect pentru pădure, ceea ce le va influenţa acţiunile şi comportamentul în viitor.

CE ADUCE NOU PROGRAMUL:

  • Folosirea altor spaţii decât cel al şcolii pentru învǎţare: pǎdurea, parcul, grǎdina şcolii.
  • Educarea civică a copiilor – cu implicaţii în comunitate.