Personal de conducere

 

Director

(nume şi

prenume)

 

Calificarea

Gradul

didactic

Vechime

la

catedră

Documentul de

numire în funcţie

Modalitatea

numirii

pe funcţie

Unitatea de învăţământ  la care are norma de bază
Petre George

Catalin

Profesor Educatie Plastica/ Vizuala I 17 Decizia nr.988/ 23.08.2017

 

Concurs Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia
Directori

adjuncti

           
Raceanu Nela Profesor pt

Invatamant primar

 

I 33 Decizia nr.1017/ 23.08.2017

 

Detasare in interesul invatamantului Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia
Burunov Marioara Profesor SSD

 

II Decizia nr.1551/12.09.2017 Detasare in interesul invatamantului Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia