Erasmus+

ACREDITARE ERASMUS+

 INFORMATII UTILE PENTRU ELEVI

Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților în proiect

Nr.Crt Activitate Termen
1 Informarea elevilor 16-31 octombrie 2023
2 Completarea formularului de inscriere online:
https://forms.gle/cwc9LjZpZ8tBjHen9  
1-10 noiembrie 2023
3 Depunerea dosarelor de candidatura 13-27 noiembrie 2023
4 Evaluarea dosarelor de candidatura 1-15  decembrie 2023
5 Desfășurarea interviului în limba engleză 18-19 decembrie 2023
6 Completare documente selecție 20-29 decembrie 2023
7 Afisare rezultate 10-11 ianuarie 2024
8Depunere contestatii 12 ianuarie 2024
9Afisare rezultate finale 15 ianuarie 2024

Dosarul de candidatură elevi

 1. Cerere de înscriere tip
  1. Scrisoare de intenție semnata de candidat si tutore/părinte
  2. Recomandarea profesorului diriginte
  3. Acordul scris al parintilor/ sustinatorilor legali
  4. CV Europass semnat de candidat
  5. Copie dupa Cartea de Identitate
  6. Portofoliul individual ( contributia la proiecte, participarea la activitati extracurriculare, participarea la activitati de voluntariat, participarea la concursuri si evenimente, etc)

INFORMATII UTILE PENTRU PROFESORI

Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților în proiect

Nr.Crt Activitate Termen
1 Informarea candidatilor 16-31 octombrie 2023
2 Completarea formularului online:
https://forms.gle/js2HfKFGf5UthP7C7
1-10 noiembrie 2023
3 Depunerea candidaturii 13-27 noiembrie 2023
4 Desfășurarea interviului 1-15  decembrie 2023
5 Evaluarea candidaturilor 18-19 decembrie 2023
6 Completare documente selectie 20-29 decembrie 2023

Dosarul de candidatura:

 1. Cerere de înscriere tip
 2. Scrisoare de intenție semnata de candidat
 3. Acordul de participare
 4. CV Europass semnat de candidat
 5. Copie dupa Cartea de Identitate
 6. Portofoliul individual ( contributia la proiecte, participarea la activitati extracurriculare, participarea la activitati de voluntariat, participarea la concursuri si evenimente, etc).

Obiectivele proiectului:

Obiectivele proiectului vizeaza :

1.     Dezvoltarea competențelor de lucru cu elevii cu CES pentrue 8 cadre didactice de diferite specialități în perioada 2023-2027

2.     Dezvoltarea abilităților de utilizare a tehnicilor de lucru online pentru 60 de elevi de liceu în perioada 2023-2027

3.     Dezvoltarea competențelor profesionale de integrare a noilor tehnologii pentru 8 participanți ( personal didactic/ non-didactic) în perioada 2023-2027

  Principalele activități ale proiectului:

1.  mobilitati cu grupuri de elevi

2. activitati de tip job shadowing

3. cursuri de formare profesionala

Pentru anul I de acreditare sunt propuse activitati in scoli din Portugalia, Grecia si Turcia in perioada februarie-iunie 2024. 

3. Documente importante – va rugam sa consultati documentele anexate! ( contractele anexate ). 

https://www.erasmusplus.ro/

https://edict.ro/sos-sustain-our-souls-the-art-of-eating-in-italy/
https://edict.ro/sustaining-souls-erasmus-project/

https://www.jurnaluldi.ro/2019/05/erasmus-sos-sustain-our-souls-despre.html?

m=1&fbclid=IwAR16TbcRt9XGgpntCZLsFxhpfXVXWt1ggP7ej9KVqKF9-_43hGsum-8Fj9E