Revista scolara „Armonie”

Revista ,,Armonie” a fost întotdeauna mai mult decât o publicație semestrială. Este o oglindă a Liceului de Arte ,,Ionel Perlea”  în care s-au reflectat, începând cu anul 2004, ideile, aspirațiile și rezultatele deosebite ale elevilor și cadrelor didactice. Cele 24 de numere existente definesc mijlocul favorabil de a-i promova pe cei mai buni dintre ei, ca semn de mulțumire și recunoștință pentru întreaga lor muncă.

Fie că este vorba de poeziile celor mai mici, care abia au pășit în școală, sau de exercițiile literare ale celor ce așteaptă cu emoție examenul maturității, toate articolele concretizează pasiunea și entuziasmul de care dau dovadă, în fiecare an, toți cei care își doresc să publice.  În fond, chiar acest exercițiu de imaginație oferă șansa de a evolua prin prisma contactului cu numeroase forme de expresie artistică și reprezintă, totodată, contextul prielnic de a dialoga cu generațiile viitoare.

Întrucât toate numerele publicației ,,Armonie” și-au însușit un limbaj universal, al lucrurilor făcute cu dăruire și perseverență , calificările naționale anuale și cele trei titluri de laureată la Concursul Național de Reviste Școlare conturează în mod elocvent sensibilitatea artistică și sufletul creator al redactorilor.

 

Redactor-Șef:

Ana-Adela Dranga

Colectivul de redacție:

-Denisa Tocileanu

-Lavinia Angan

-Mădălina Scînteie

Tehnoredactare:

Adela Nedelcu

Culegere computerizată:

Prof. Elena Mușat

Colaboratori:

Limba Engleză: Prof. Dumitrache Camelia

Limba Franceză: Dinu Perrein

Coordonatori:

Prof.  Ecaterina Stroe

Prof. Dumitru Cioboată- DIR.

Prof. Melania Hancescu- DIR. ADJ