Cadre didactice

Distribuția pe grade didactice a personalului didactic

  • Distribuția pe grade didactice a personalului didactic

Nr. Cadre Debutanți Definitivat Gradul II Gradul I Doctorat
134 17 18 21 74 4
  • Catedre și comisii metodice

Catedra/ Comisia Nr. Cadre Șef Catedra/ Comisie
Învăț. Clasa Pregătitoare 7 Găianu Aurica
Învăț. Clasa I 6 Pleșa Emilia
Învăț. Clasa a II-a 5 Moroianu Marioara
Învăț. Clasa a III-a 6 Mușat Elena
Învăț. Clasa a IV-a 6 Stancu Elena
Consiliere și orientare 38 Râncă George
Instrumente cu corzi/ Teoria muzicii 10 Iaru Virgil
Pian 16 Vlad Antoneta
Canto/ Suflători 8 Popușoi Victor
Arte plastice 8 Ionescu Liliana
Om și societate 13 Săvoiu Elena
Limbi moderne 11 Dumitrache Camelia
Matematică 8 Dinu Mădălina
Informatică 4 Șcheaua Liliana
Limba și literatura română 9 Buțurcă Letiția
Educație fizică și sport 6 Boboc Cristina
Științe ale naturii 10 Roibu Mirela
Perfecționare 134 Tudor Adriana