Comunicat de presă

LICEUL DE ARTE „IONEL PERLEA” anunță începerea implementării proiectului intitulat „ART SMART VISION”  și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-1974.

Proiectul se va derula în perioada 01.02.2024- 31.01.2025 are o valoare totală de 701.119,44 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Facilitarea accesului elevilor de liceu la tehnologia aplicată, practică, care să le dezvolte gândirea creativă;
  • Îmbunătățirea la nivelul tuturor beneficiarilor a competențelor digitale, a abilităților socio-emoționale: perseverența, abilitățile sociale și colaborative, autonomia;
  • Creșterea performanțelor școlare, ale elevilor, la examenele naționale, olimpiadele și concursuri școlare;

Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe.

Inscriere clasa a IX-a

Inscrierea absolventilor de clasa a VIII-a, care au fost admisi la Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia, se realizeaza in perioada 20-25 iulie 2023, intre orele 8-10, la secretariat.

Documentele pe care le depun elevii sunt:

•             Copie CN și CI (să fie însoțite si de originale, pentru  a se putea legaliza de către unitatea școlară)

•             Foaia matricolă

•             Adeverință note Evaluare Națională

•             Adeverință medicală

Felicitari!

Înscriere pregătitoare an școlar 2023-2024

Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia organizează “Ziua Porților Deschise”, sâmbătă, 22.04.2023, între orele 9.00-12.00. Sunt așteptați părinții și copiii interesați de oferta educațională a unității noastre școlare, în vederea înscrierii la clasa pregătitoare.

Rezultate inscriere clasa pregatitoare