Construcția școlara

Clădiri din cadrul construcției școlare:

 • Corp central
 • Corp A
 • Corp B
 • Corp C
 • Ateliere de creație
 • Sală de sport
 • Structura arondată Școala Gimnazială Bora

LICEUL DE ARTE

 A. SPAŢII ŞCOLARE

 1. Săli de clasă: 36
 2. Cabinete: 6
 3. Laboratoare: 6
 4. Cabinet de consiliere psiho-pedagogică:1
 5. Ateliere: 8
 6. Sală de educaţie fizică şi sport 1
 7. Teren de educaţie fizică şi sport 2
 8. Săli de studiu – instrumente muzicale: 11
 9. Sală de gimnastică:

B. SPAŢII AUXILIARE

 1. Bibliotecă școlară/ centrul de informare și documentare: 2
 2. Spații sanitare: 30
 3. Spații de depozitare material didactic: 10
 4. Cabinet medical: 1
 5. Izolator: 1
 6. Spațiu pentru corn și lapte: 1

C.SPAŢII ADMINISTRATIVE

 1. Secretariat: 1
 2. Spaţiu destinat echipei manageriale: 2
 3. Contabilitate: 1
 4. Birou administraţie: 1
 5. Cancelarie: 3
 6. Arhivă: 2
 7. Cancelarie prof.ed.fizică: 1
 8. Sală festivități:1
 9. Sală monitorizare audio-video: 1

 Structura arondată: ȘCOALA GIMNAZIALĂ BORA

A. SPAŢII ŞCOLARE

 1. Săli de clasă: 6
 2. Laboratoare: 1

B. SPAŢII AUXILIARE

 1. Spații sanitare: 6
 2. Spații de depozitare material didactic: 1
 3. Spațiu pentru corn și lapte: 1

 C. SPAŢII ADMINISTRATIVE

 1. Cancelarie: 1

 

Galerie foto

 • Corp central
 • Sala instrument

  CDI

  Cabinet pshihologie

  Biblioteca