Anul școlar 2014 – 2015

Număr de clase în anul școlar 2014/2015

NIVEL PRIMAR:

Program Număr de clase
Muzică 5
Normal 9
Step by Step 5

NIVEL GIMNAZIAL:

Program Număr de clase
Muzică 4
Arte plastice 4
Normal 8

NIVEL LICEAL:

Filieră Profil Specializare Secție Nr. clase
Vocațională Artistic Muzică Muzică Instrumentală 1/2 pe fiecare an de studiu
Muzica Teoretica 1/2 pe fiecare an de studiu
Arte plastice 2 clase
Arhitectură 2 clase
Teoretică Real Matematică- Informatică intensiv informatică 4 clase
Matematică- Informatică intensiv limba engleză 4 clase
Umanist Filologie 4 clase