Informatii privind indicatorii de stare

Niveluri de învățământ existente în unitate:

 • Primar
 • Gimnazial
 • Liceal

Filiere organizate în unitate la nivel liceal:

 • 1. Filieră vocațională
 • 2. Filieră teoretică

Profiluri în cadrul filierei vocaționale:

 • 1.1. Artistic

Specializări în cadrul profilului artistic:

 • 1.1.1. Muzică
 • 1.1.2. Arte plastice și decorative
 • 1.1.3. Arhitectură

Profiluri în cadrul filierei teoretice:

 • 2.1. Real
 • 2.2. Umanist

Specializări în cadrul profilului real:

 • 2.1.1. Matematică – Informatică intensiv informatică
 • 2.1.2. Matematică – Informatică intensiv limba engleză

Specializări în cadrul profilului umanist:

 • 2.2.1. Filologie

Programe de studiu organizate în unitate la nivel gimnazial:

 • 1. Program de muzică
 • 2. Program de arte plastice
 • 3. Program normal

Program de studiu organizate în unitate la nivel primar:

 • 1. Program de muzică
 • 2. Program normal

Alternative educaționale în unitate:

 • 1. Învățământ tradițional
 • 2. Alternativa Step by Step

Forma de învățământ zi.

 Structuri: – Școala Gimnazială Bora

– Niveluri de învățământ în structură:

 • Preșcolar
 • Primar
 • Gimnazial

Programe de studiu organizate în structură la nivel preșcolar:

 • Program normal

Programe de studiu organizate în structură la nivel primar:

 •  Program normal

Programe de studiu organizate în structură la nivel gimnazial:

 •  Program normal